Küldetésünk

Mottónk: „Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felneveljük a következő nemzedéket.” ( Dr. C. Everett Koop )

Intézményünk pedagógusai a természet szeretetére, tiszteletére, a környezetünk védelmére nevelik tanítványaikat nemcsak a tanórán, hanem a tanórán kívül is. Fontos számunkra az egészséges életmód kialakítása, a testi- lelki- szellemi frissesség megőrzése.

Alapvető célkitűzéseink:

· Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.

· A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.

· Az újrahasznosítás legyen fontos szempont.

· Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit.

· A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

· Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.

· A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.